16 سوال پرتکرار درباره بیمه دختران مجرد و زنان خانه دار

به گزارش وبلاگ آریابلاگ، بیمه تامین احتماعی می تواند دختران مجرد و زنان خانه دار 18 تا 50 سال را زیر پوشش بگیرد و به آن ها خدمات مستمری بازنشستگی و بیمه درمان تامین اجتماعی ارائه دهد. زنان بیش از 50 سال نیز در صورت دارا بودن سوابق بیمه پردازی قبلی، معادل سال های بیمه پردازی به شرط سنی آن ها افزوده می گردد. به عنوان مثال اگر دوسال سابقه بیمه داشته باشند می توانند در خواست بیمه بدهند. سه نوع نرخ حق بیمه برای بیمه زنان خانه دار و دختران تعریف شده است که متقاضی می تواند یکی از آن ها را انتخاب کند. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه این گروه بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب است. نرخ حق بیمه 12 درصد شامل تعهدات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می گردد. نرخ دیگر، 14 درصد است که تعهد بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی برای آن تعریف شده است. کامل ترین نوع تعهدات بیمه ای در نرخ 18 درصد است که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت است. دو درصد حق بیمه هم سهم دولت است و به وسیله دولت پرداخت می گردد. نیازی نیست متقاضیان به شعب تامین اجتماعی مراجعه نمایند و یاری اطلاعات روی سایت این سازمان به نشانی es.tamin.ir با چند کلیک ساده، قرارداد بیمه منعقد خواهد شد. پرداخت حق بیمه ماهانه نیز به وسیله همین سامانه امکان پذیر است.

16 سوال پرتکرار درباره بیمه دختران مجرد و زنان خانه دار

همسرم بازاری است و عایدی خوبی دارد. چه احتیاجی به بیمه زنان خانه دار دارم؟

پاسخ: هدف بیمه زنان خانه دار، همانند سایر بیمه ها، اطمینان بخشی نسبت به آینده است و با بیمه پردازی در دوره جوانی و زمان تمکن مالی، این اطمینان برای بیمه شده به وجود می آید که در زمان پیری، بیماری و سایر مخاطرات، امکان استفاده از خدمات و حمایت های سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.

همسرم بیمه شده تامین اجتماعی است، من و بچه هام هم از خدمات درمانی تامین اجتماعی استفاده می کنیم، چه احتیاجی به بیمه زنان خانه دار دارم؟

پاسخ: زنانی که تحت تکفل همسر یا پدر خود هستند، تنها از حمایت درمانی سازمان تامین اجتماعی بهره مند می شوند. ثبت نام و بیمه پردازی در بیمه زنان خانه دار، موقعیت آن ها را از بیمه شده تبعی به بیمه شده اصلی تغییر می دهد و با این کار، زنان و دختران از خدمات بازنشستگی و سایر تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت تامین اجتماعی برخوردار می شوند. ضمن اینکه این مزیت ویژه برای زنان ایجاد شده که امکان تداوم استفاده از خدمات درمانی بیمه همسر یا پدر نیز برای آنان فراهم است و زنان خانه داری که از بیمه همسر یا پدر خود جهت حمایت درمانی استفاده می نمایند، احتیاجی به پرداخت هزینه برای استفاده از خدمات درمانی نخواهند داشت.

بیشتر بدانید | بیمه تمام دختران و زنان خانه دار امکان پذیر است؛ آن ها می توانند با ثبت نام در سامانه خدمات غیرحضوری از این امکان بهره مند شوند. سه نرخ حق بیمه 12 درصد (بازنشستگی)، 14 درصد (بازنشستگی وفوت) و 18 درصد (بازنشستگی، فوت و ازکارفتادگی) برای برقراری بیمه وجود دارد

همسر متوفی من بیمه بود و من در حال حاضر مستمری بازماندگان دریافت می کنم و تحت پوشش خدمات درمانی هم هستم. آیا بیمه زنان خانه دار به درد من می خورد؟

پاسخ: زنانی که از مستمری بازماندگان استفاده می نمایند، می توانند در کنار دریافت مستمری، امکان بیمه پردازی به عنوان بیمه زنان خانه دار را داشته باشند و در زمان احراز شرایط و رسیدن به مرحله بازنشستگی نیز امکان دریافت همزمان مستمری بازماندگان (مربوط به همسر متوفی) و مستمری بازنشستگی برای آن ها وجود خواهد داشت.

من تحت پوشش بیمه پدرم هستم و در حال تحصیل. بیمه زنان خانه دار چه تفاوتی با بیمه پدرم دارد و چه خدماتی علاوه بر آن بیمه دارد؟

پاسخ: زنانی که تحت تکفل پدر خود هستند، تنها از حمایت درمانی سازمان تامین اجتماعی بهره مند می شوند و در حال استفاده از بیمه خدمات درمانی هستند. ثبت نام و بیمه پردازی در بیمه زنان خانه دار، موقعیت زنان و دختران را از بیمه شده تبعی به بیمه شده اصلی تغییر می دهد و با این کار، آن ها از خدمات بازنشستگی و سایر تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی شامل بیمه بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی برخوردار می نماید. ضمن اینکه این مزیت ویژه برای زنان خانه دار ایجاد شده است که امکان تداوم استفاده از خدمات درمانی بیمه همسر یا پدر را داشته باشند. دخترانی که از بیمه پدر خود استفاده می نمایند، می توانند به همان شیوه قدیمی از خدمات درمانی بهره ببرند و موقع ثبت نام بیمه تازه احتیاجی به پرداخت هزینه بیشتر برای استفاده از خدمات درمانی نخواهند داشت.

همسر من بیمه نیست و بچه هام هم همین طور. اگر من بیمه زنان خانه دار پرداخت کنم آیا می توانم همسر و بچه هام را تحت پوشش این بیمه در بیاورم؟

پاسخ: زنان خانه دار بیمه شده تامین اجتماعی می توانند با احراز شرایط قانونی بچه ها خود را به عنوان بیمه شده تبعی تحت پوشش قرار دهند و در این صورت خدمات درمانی تامین اجتماعی برای بچه ها برقرار می گردد. همسر زنان خانه دار بیمه شده نیز در صورتی که بر اساس نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد یا بیش از 60 سال سن داشته و از نظر مالی تحت تکفل بیمه شده زن باشد، امکان پوشش بیمه ای به عنوان بیمه شده تبعی را خواهد داشت.

من ازدواج ننموده ام و فعلا هم قصد ازدواج ندارم. اگر بیمه زنان خانه دار شوم، بعد از من چه کسی می تواند از این بیمه استفاده کند؟

پاسخ: بیمه زنان خانه دار دارای سه نرخ مختلف است که یکی از آن ها با نرخ حداقل 12 درصد محاسبه می گردد. بیمه شدگانی که کسی را تحت تکفل خود ندارند، می توانند از این نوع بیمه استفاده نمایند و تنها از خدمات بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.

بیشتر بدانید | زنان و دخترانی که زیر پوشش بیمه خدمات درمانی همسر یا پدر خود هستند، لازم نیست نسبت به پرداخت حق بیمه درمانی اقدام نمایند. این گروه می توانند همچنان خدمات درمان بیمه قبلی را حفظ نموده و حق بیمه مربوط به مستمری بازنشستگی را واریز نمایند

بیمه زنان خانه دار به عنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی تلقی و به سوابق قبلی بیمه تامین اجتماعی اضافه می گردد

زنی مجرد هستم که پدر و مادر پیرم زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند. آیا در صورت عقد قرارداد بیمه زنان خانه دار می توانم پدر و مادرم را تحت پوشش بیمه خودم در بیاورم؟

پاسخ: در صورتی که سن پدر از 60 و سن مادر بیش از 55 سال باشد، با شرط اینکه طبق تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع قانون تامین اجتماعی، از کارافتاده باشند و معاش آن ها به وسیله بیمه شده تامین شده و مستمری دریافت ننمایند، امکان تحت پوشش قرار گرفتن به عنوان بیمه شده تبعی را خواهند داشت.

بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی چه تفاوت ها و مزیت هایی نسبت به بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت های بیمه دارد؟

پاسخ: بیمه های عمر و سرمایه گذاری که به وسیله شرکت های بیمه گر تجاری ارائه می شوند از نظر ماهیت با بیمه های اجتماعی از جمله بیمه سازمان تامین اجتماعی متفاوت هستند. بیمه تامین اجتماعی پوشش همزمان خدمات بازنشستگی، از کارافتادگی و خدمات درمانی را ارائه می دهد و حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هرسال متناسب با شرایط مالی کشور و مصوبه هیئت وزیران افزایش پیدا می نماید. فراگیری و گستردگی پوشش از دیگر ویژگی های منحصر به فرد سازمان تامین اجتماعی است و در حال حاضر حدود 55 درصد از جمعیت کشور زیر چتر بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

چرا باید حق بیمه بپردازم؟ بهتر نیست به جای آن پولی را که هرماه می خواهم به تامین اجتماعی بدهم را پس انداز یا سرمایه گذاری کنم؟

پاسخ: تامین اجتماعی پوشش ریسک و مخاطرات زندگی بیمه شدگان را برعهده می گیرد. ممکن است بعضی افراد با مقایسه حقوق بازنشستگی و مقدار حق بیمه ای که پرداخت نموده اند اینگونه نتیجه گیری نمایند که سرمایه گذاری یا پس انداز نتیجه بهتری می گردد، اما پوشش هزینه های ناخواسته و پیش بینی نشده همانند هزینه درمان بیماری ها یا پرداخت مستمری به بازماندگان درصورت فوت بیمه شده در بسیاری موارد باعث بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی و تامین هزینه به وسیله این سازمان به مقدار صد ها یا هزاران برابر حق بیمه های دریافتی می گردد و در موارد بسیاری خدمات تامین اجتماعی باعث نجات زندگی و کانون خانواده افراد می گردد.

چرا نرخ حق بیمه ماهانه زنان خانه دار بالاست؟ یک زن خانه دار که شغل و عایدیی ندارد چطور باید این مبلغ را تامین و پرداخت کند؟

پاسخ: حق بیمه تامین اجتماعی درصدی از حقوق و دستمزد مصوب شورایعالی کار است. نرخ حق بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی معین شده است. افزایش سالیانه حق بیمه تامین اجتماعی نتیجه افزایش حقوق و دستمزد بیمه شدگان است. ضمن اینکه مبلغ مستمری بازنشستگی و سایر مقرری های کوتاه مدت تامین اجتماعی نیز متناسب با پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال محاسبه می گردد.

بیشتر بدانید | نرخ 12 درصد تنها برای سابقه بازنشستگی است و حمایت دیگری ندارد به همین علت به دختران جوان و مجرد توصیه می گردد. به افراد متاهل نرخ 14 درصد با پوشش بازنشستگی و فوت توصیه می گردد. در صورت فوت بیمه شده، مستمری ذکر شده در قرارداد به خانواده و بچه ها تعلق خواهد گرفت. نرخ 18 درصد علاوه بر بازنشستگی و فوت، از کارافتادگی را هم پوشش می دهد که افراد می توانند از مستمری از کارافتادگی کلی نیز برخوردار شوند. زنی که زیرپوشش بیمه زنان خانه دار قرار گرفته است اگر همسرش فوت کند، می تواند حقوق خودش و همسرش را با هم دریافت کند

همسرم شاغل است و بیمه دارد و در آینده بازنشستگی می گیرد. اگر من هم بیمه زنان خانه دار شوم هر دو نفر مستمری دریافت خواهیم کرد یا فقط یک نفر؟

پاسخ: بله! امکان دریافت مستمری جداگانه برای بیمه شدگان خانه دار وجود دارد و مستمری بگیر بودن همسر، تاثیری در برقراری مستمری زنان خانه دار بعد از احراز شرایط قانونی ندارد.

اگر بیمه زنان خانه دار شوم، تکلیف مستمری همسرم مرحومم که دریافت می کنم، چه می گردد؟

پاسخ: زنانه خانه داری که در حال دریافت مستمری بازماندگان ناشی از فوت همسر هستند می توانند به صورت همزمان، زیرپوشش بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی قرار بگیرند و در صورت احراز شرایط بازنشستگی، همزمان با مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان را نیز دریافت نمایند.

من به همراه خواهرم مستمری پدر مرحوم خود را دریافت می کنیم. اگر بیمه زنان خانه دار شوم تکلیف مستمری ماهانه من چه می گردد؟

پاسخ: مستمری بازماندگان شما در این حالت قطع نمی گردد و با پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه زنان خانه دار تا رسیدن به شرایط بازنشستگی، مستمری شما همچنان پرداخت می گردد. در زمان برقراری مستمری بازنشستگی نیز هر مستمری که مبلغ بیشتری داشته باشد، به شما تعلق می گیرد.

پدرم بیمه ارتش است و دفترچه درمانی ارتش داریم، آیا می توانم با وجود بیمه زنان خانه دار، کماکان از خدمات درمانی بیمه پدرم استفاده کنم؟

پاسخ: بله! استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی در بیمه زنان خانه دار اختیاری است و زنانی که تحت تکفل پدر یا همسر خود هستند می توانند به استفاده از بیمه درمانی پدر یا همسر خود ادامه دهند و احتیاجی به پرداخت سرانه درمان تازه نخواهند داشت.

قبلا شش سال شاغل بودم و محل کارم برایم بیمه تامین اجتماعی واریز می کرد. سوابق آن بیمه را چگونه می توانم به سابقه بیمه زنان خانه دار اضافه کنم؟

پاسخ: بیمه زنان خانه دار به عنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی تلقی و به سوابق قبلی بیمه تامین اجتماعی اضافه می گردد و احتیاج به انجام اقدام خاصی برای اضافه کردن سوابق نخواهد بود.

منبع: فرارو

به "16 سوال پرتکرار درباره بیمه دختران مجرد و زنان خانه دار" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "16 سوال پرتکرار درباره بیمه دختران مجرد و زنان خانه دار"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید